Haal meer rendement uit SEO met een goede navigatiestructuur

Bij het opzetten van een nieuwe webwinkel, is het belangrijk om op voorhand goed na te denken over een gebruikersvriendelijke en logische navigatiestructuur. Veel zaken als betaalmethodes, grootte van het assortiment en de hoeveelheid content op pagina’s kunnen relatief eenvoudig na het live zetten van een webwinkel worden aangepast. Voor de navigatiestructuur is dit veel lastiger.

Wijzigingen in de navigatiestructuur betekenen vaak wijzigingen in het ontwerp van de webwinkel. De wijzigingen in het ontwerp moeten door de webbouwer weer worden doorvertaald naar aanpassingen in de broncode van je site.
Daarbij heeft de navigatiestructuur vaak ook invloed op de invulling van de URL’s. Hierdoor betekent een wijziging in de navigatiestructuur, vaak ook een wijziging van de URL’s. Wanneer de URL’s wijzigen, dienen de oude URL’s (met een 301 redirect) doorgestuurd te worden naar de nieuwe URL’s. Hierdoor blijft de opgebouwde autoriteit voor SEO van de oude URL’s behouden.

Kortom, het vooraf nadenken over een goede navigatiestructuur bespaart je in een later stadium veel tijd, geld en bovendien vanaf de livegang betere SEO resultaten. Daarnaast is een goede navigatiestructuur de basis voor een gedegen SEO strategie. In dit artikel staat beschreven hoe je met een goede navigatiestructuur meer rendement uit SEO kunt halen. En hoe je problemen als gevolg van duplicate content kunt voorkomen.

Maak een pagina voor ieder relevant zoekwoord waar je op gevonden wilt worden

Bij SEO geldt dat als je op een bepaald zoekwoord gevonden wilt worden, je hier ook een unieke pagina voor ingericht moet hebben. Het is daarom belangrijk om vooraf te onderzoeken welke type zoekwoorden de potentiële klanten gebruiken om bij jouw product of dienst uit te komen. Een goede keywordanalyse is hiervoor vereist als input. De uiteindelijke lijst met verschillende soorten zoekwoorden die interessant zijn, is vaak erg divers.

Voorbeelden van soorten zoekwoorden waar potentiële klanten op kunnen zoeken zijn productgroepen, subproductgroepen, merken, lijnen van merken, producten, doelgroepen van producten en toepassingen voor producten. Ook wordt er vaak gezocht op combinaties tussen deze verschillende zoekwoorden, zoals productgroep + merk, productgroep + kleur, productgroep + maat, productgroep + materiaal, productgroep + toepassing, productgroep + doelgroep, etc.

Het is natuurlijk niet mogelijk om voor iedere mogelijke combinatie een pagina in te richten, maar op basis van de zoekvolumes kan er wel een lijst gemaakt worden van alle soorten zoekwoorden (en combinaties hiervan) die interessant zijn om een pagina voor te maken. Probeer hierbij maximaal één of twee zoekwoord combinaties te kiezen per pagina.

Zodra je inzichtelijk hebt welke zoekwoorden interessant zijn om een unieke pagina voor in te richten begint het puzzelen. Welke pagina’s komen in het hoofdmenu te staan? Welke pagina’s komen in het submenu te staan? Voldoet één submenu of moeten er meerdere submenu’s gemaakt worden? Hoe creëer je ingangen naar pagina’s die niet in het hoofd- of submenu ondergebracht kunnen worden?

Het eindresultaat, is een navigatiestructuur, waarin voor alle interessante zoekwoorden een pagina is ingericht. Hiermee is er een basis gelegd, om de vindbaarheid van deze zoekwoorden in zoekmachines verder te verbeteren.

 

Veroorzaak geen duplicate content

Wanneer één tekst op meerdere pagina’s wordt aangeboden of wanneer één pagina via meerdere URL’s bereikbaar is, wordt dit duplicate content genoemd. Dubbele pagina’s hebben voor de bezoeker geen meerwaarde. Om deze reden pakt Google websites met duplicate content hard aan en kan duplicate content een negatieve invloed op de vindbaarheid van je website hebben. Duplicate content is een veel voorkomend probleem voor webwinkels. Bij complexe navigatiestructuren neemt het risico op duplicate content ook toe. Hieronder staan drie situaties waarbij er duplicate content binnen een webwinkel kan optreden, met daarbij een oplossing.

Hoofdnavigatie

Een probleem waar veel webwinkels mee te maken hebben, is dat een subcategorie onder meerdere categorieën kan vallen.
Een voorbeeld hiervan is dat bij een webwinkel met boeken, een pagina van een auteur in de categorie kinderboeken en schoolboeken kan vallen. Wanneer de betreffende pagina onder beide categorieën wordt aangemaakt, kan dit duplicate content veroorzaken (www.domein.nl/kinderboeken/auteur-1 en www.domein.nl/schoolboeken/auteur-1). Een manier om dit te voorkomen, is door voor een navigatievorm te kiezen, waarbij een subcategorie, maar onder één hoofdcategorie kan staan. Door een auteur te categoriseren onder bijvoorbeeld geslacht of op alfabetische volgorde, is het niet mogelijk dat er duplicate content optreedt. Het is natuurlijk ook mogelijk om één categorie te maken waar alle auteurs in staan.

Filters

Filters zijn erg handig voor gebruikers. Ze tonen een selectie van alle producten van een pagina of veranderen de volgorde waarop de producten getoond worden. De content van een pagina verandert hierbij vaak niet mee. Voor zoekmachines kan dit betekenen dat ze meerdere URL’s tegenkomen, die allemaal vrijwel dezelfde pagina tonen. Zorg er in dergelijke gevallen altijd voor dat de gefilterde pagina’s niet geïndexeerd kunnen worden, zodat duplicate content wordt voorkomen.
Filters kunnen ook worden ingezet om duplicate content juist te voorkomen. Een bezoeker die vanaf een merkpagina op een categorie klikt (www.domein.nl/nike/voetbalschoenen), krijgt dezelfde pagina als iemand die vanuit de categorie naar een merkpagina klikt (www.domein.nl/voetbalschoenen/nike).

Door op één van de beide ingangen te kiezen voor filters en deze uit te sluiten voor zoekmachines, hoeft dezelfde pagina niet
meerdere malen aangemaakt te worden en constateren zoekmachines geen duplicate content.

Productpagina’s

Een veel voorkomend probleem voor webwinkels, is dat een product of dienst in meerdere categorieën kan vallen. Dit hoeft geen probleem te zijn, zolang er vanaf al die categorieën maar steeds naar dezelfde URL van het product of de dienst wordt gelinkt. Toch gaat dit nog regelmatig mis. Bijvoorbeeld met een URL opbouw voor producten, waarin de categorieën zijn opgenomen. Hierbij kan een product bereikbaar zijn via de URL www.domein.nl/categorie-1/product-a en www.domein.nl/categorie-2/product-a. Dit probleem kan worden opgelost door voor een URL opbouw als www.domein.nl/product-a te kiezen. Dit betekent dat er vanuit verschillende categorieën naar één productpagina wordt gelinkt.

Natuurlijk zijn er vanuit SEO oogpunt meer factoren van belang bij het maken van een goede navigatiestructuur. Het belangrijkste om continu in je achterhoofd te houden, is dat de navigatiestructuur duidelijk en makkelijk te gebruiken is voor de doelgroep van je webwinkel.

Door daarnaast pagina’s aan te maken voor de belangrijke zoekwoorden en door duplicate content te voorkomen, leg je met je navigatiestructuur wel direct een goede basis voor verdere SEO werkzaamheden.

Dit artikel heb ik geschreven voor de Webwinkel Vakdagen

Deel dit bericht